Grønne Danske Shoppingcentre

Danske Shoppingcentre har fokus på bæredygtighed og miljørigtige løsninger i vores 18 centre.

I porteføljestrategien hos Danske Shoppingcentre er miljøhensynet højt prioriteret. Selv om vi allerede nu kan se gode resultater af implementerede energiløsninger på vores fællesområder, arbejder vi løbende på at optimere hver eneste center med store og små tiltag, til gavn for miljøet og bæredygtighed.

Vi er halvvejs!


Energiniveauet er allerede reduceret med 20 % på fællesarealerne siden 2015


Energitiltag som skaber målbare resultater

• Udskiftning af eksisterende CTS-anlæg til mere moderne og energibesparende anlæg

• Optimering af styring for butiks- og fællesventilation for at minimere forbruget

• Renovering af køleanlæg, varmeanlæg, fællesbelysning og rulletrapper til mere energivenlige løsninger

Energioptimeringsplan frem mod 2022

• Målet er at spare 5.000 tons CO2 udledning, og herved reducere energiforbruget med 30-40 % på fællesinstallationerne i forhold til energiforbruget i 2015

• Der investeres frem til 2022 mere end 100 mio. kr. i energioptimering. I perioden 2015-2019 er der allerede investeret 54 mio. kr. hvilket har givet en besparelse på 20 % svarende til 2.500 tons CO2 udledning

Med solceller nedbryder vi den sorte strøm
Der er monteret solceller på ni centre, som samlet producerer ca. 5.700.000 kWh, svarende til 20 % af fællesforbruget. Dette positive tiltag, har været med til at nedbringe den sorte strøm i centrene

Belønnet for bæredygtighed


Bæredygtighedspris: Danmarks mest veldrevne ejendom 2018


FRB.C fik i 2018 bæredygtighedsprisen ’Danmarks mest veldrevne ejendom 2018’. FRB.C vandt prisen, fordi bygningen sparer energi med smart og effektiv renovering, som kommer til at minimere ejendommens miljømæssige fodaftryk.

Vil du vide mere, så kontakt os her:

Læs mere
Grønne Danske Shoppingcentre

Danske Shoppingcentre har fokus på bæredygtighed og miljørigtige løsninger i vores 18 centre.

I porteføljestrategien hos Danske Shoppingcentre er miljøhensynet højt prioriteret. Selv om vi allerede nu kan se gode resultater af implementerede energiløsninger på vores fællesområder, arbejder vi løbende på at optimere hver eneste center med store og små tiltag, til gavn for miljøet og bæredygtighed.

Vi er halvvejs!

Energiniveauet er allerede reduceret med 20 % på fællesarealerne siden 2015

 

Energitiltag som skaber målbare resultater


• Udskiftning af eksisterende CTS-anlæg til mere moderne og energibesparende anlæg

• Optimering af styring for butiks- og fællesventilation for at minimere forbruget

• Renovering af køleanlæg, varmeanlæg, fællesbelysning og rulletrapper til mere energivenlige løsninger

Energioptimeringsplan frem mod 2022

• Målet er at spare 5.000 tons CO2 udledning, og herved reducere energiforbruget med 30-40 % på fællesinstallationerne i forhold til energiforbruget i 2015

• Der investeres frem til 2022 mere end 100 mio. kr. i energioptimering. I perioden 2015-2019 er der allerede investeret 54 mio. kr. hvilket har givet en besparelse på 20 % svarende til 2.500 tons CO2 udledning

Med solceller nedbryder vi den sorte strøm
Der er monteret solceller på ni centre, som samlet producerer ca. 5.700.000 kWh, svarende til 20 % af fællesforbruget. Dette positive tiltag, har været med til at nedbringe den sorte strøm i centrene

Belønnet for bæredygtighed


Bæredygtighedspris: Danmarks mest veldrevne ejendom 2018


FRB.C fik i 2018 bæredygtighedsprisen ’Danmarks mest veldrevne ejendom 2018’. FRB.C vandt prisen, fordi bygningen sparer energi med smart og effektiv renovering, som kommer til at minimere ejendommens miljømæssige fodaftryk.

Vil du vide mere, så kontakt os her:

Læs mere