ATP Ejendomme og Danica Pension

Skriver historie

De to danske pensionskasser, ATP Ejendomme og Danica Pension, har etableret et joint venture med 16 markante, danske shoppingcentre med en samlet værdi på 13,8 mia. kr.

Transaktionen er den historisk største i Danmark nogensinde.

Porteføljen har i en årrække været ejet af Danica Pension, der nu har afhændet 50% heraf til ATP Ejendomme, som et led i pensionskassens re-balancering af sine ejendomsinvesteringer.

Porteføljen indeholder 16 centre spredt over hele Danmark – dog med hovedvægten beliggende i Storkøbenhavn. Porteføljen indeholder nogle af de største og bedst beliggende centre. Porteføljen har et samlet areal på ca. 400.000 kvm og har ca. 1.100 lejemål. Årligt besøges centrene af flere end 65 millioner kunder.

Der pågår udviklingsprojekter i flere af centrene til en samlet værdi på næsten 1 mia. kr.

Direktør for ATP Ejendomme, Michael Nielsen, udtaler:

”Vi er meget tilfredse med at kunne tilføje denne markante investering til vor ejendomsportefølje. Investeringen understøtter vore målsætninger om langsigtede, stabile afkast samt en solid risikospredning. Sammen med Danica vil vi udbygge centrenes position på det danske marked og bevare attraktiviteten for både kunder og lejere, herunder følge de nye trends i detailhandlen, hvor internethandel spiller en stigende rolle. Shoppingcentre vil fremover i højere grad være oplevelsescentre”