FRB.C

Ny teknologi skal reducerer miljøaftrykket

Ved at inddrage ny teknologi i driften af ejendommen, reducerer Frederiksberg Centret dets miljøpåvirkning. Med Siemens som totalentreprenør er der gennemført en grundig energirenovering af centret for at finde potentielle optimeringer og besparelser. Renoveringen har bl.a. resulteret i en energibesparelse på cirka 25 % af centrets samlede energiforbrug samtidig med, at der er etableret et bedre indeklima til glæde for de 8 millioner kunder, der årligt besøger centret.

Vores seneste energirenoveringsprojekt i Frederiksberg Centret beviser, at ejendomme kan øge deres værdi, drives mere effektivt og reducere deres miljøaftryk ved at opgradere bygningens teknologi. Og resultatet har stor værdi for alle parter – både ejer, lejere og besøgende, siger Hans Andersen, afdelingschef med ansvar for energi og indeklima i DEAS’ afdeling for byggeteknisk rådgivning.

DEAS står i samarbejde med Teknologisk Institut også bag centrets nye indeklimastrategi samt sørget for udbud og opfølgning på projektet, så det efterlever ambitionerne.

1 mio. kroner spares nu årligt
Udover de miljømæssige gevinster medfører energirenoveringen af Frederiksberg Centret også økonomiske fordele. Centret er kommet i mål med en besparelse i fællesudgifterne til drift på cirka 1 mio. kroner årligt.

Derudover kan centret se frem til yderligere færre udgifter til vedligehold af specielt ventilationsinstallationerne.

Det er på mange måder spild, hvis en ejendom bruger unødvendig meget energi. Jeg håber, at denne glædelige anerkendelse af FRB.C. kan være med til, at andre bygningsejere får øjnene op for, at de kan øge deres ejendommes værdi, drive dem mere effektivt og samtidig reducere deres miljøaftryk gennem en udgiftsneutral opgradering af bygningsteknologien, siger Jesper Skou, Direktør for Siemens Building Technologies.

Centret er nu opgraderet med bl.a. behovsstyret ventilation, nat- og fjernkøling, radarstyrede rulletrapper og rullebånd, nye pumper og isolering af installationer.