Sæt dit aftryk på centrets performance og udvikling

Som Center Manager i et af vores centre, er du ansvarlig for samtlige forhold omkring centret. Herunder hører blandt andet det kommercielle setup, udvikling, myndighedsarbejde, økonomi, drift samt relation til lejere – såvel eksisterende som nye. Dit formål er at lede centret, og alle dets facetter, for at sikre optimalt afkast og udvikling af centret i forhold til Danske Shoppingcentres strategiske mål om at optimere porteføljen, reducere tomgang og fastholde lejerattraktivitet samt øge kundestrømmen.

Samarbejde

Vi sætter samarbejde utrolig højt, og som Center Manager indgår du som leder i dit centerteam, hvor der arbejdes tæt sammen, sparres omkring opgaver både i centret, men også med dine mange kollegaer på tværs af centrene og på DSC Service Office, som hver dag arbejder dedikeret med de mange opgaver i shoppingcentrene. Vi er den største danske operatør af shoppingcentre, og har en kultur, hvor vidensdeling er højt prioriteret.

Sæt dit aftryk på centrets performance og udvikling

Som Center Manager i et af vores centre, er du ansvarlig for samtlige forhold omkring centret. Herunder hører blandt andet det kommercielle setup, udvikling, myndighedsarbejde, økonomi, drift samt relation til lejere – såvel eksisterende som nye. Dit formål er at lede centret, og alle dets facetter, for at sikre optimalt afkast og udvikling af centret i forhold til Danske Shoppingcentres strategiske mål om at optimere porteføljen, reducere tomgang og fastholde lejerattraktivitet samt øge kundestrømmen.

Samarbejde

Vi sætter samarbejde utrolig højt, og som Center Manager indgår du som leder i dit centerteam, hvor der arbejdes tæt sammen, sparres omkring opgaver både i centret, men også med dine mange kollegaer på tværs af centrene og på DSC Service Office, som hver dag arbejder dedikeret med de mange opgaver i shoppingcentrene. Vi er den største danske operatør af shoppingcentre, og har en kultur, hvor vidensdeling er højt prioriteret.

Mød Christian
- Center Manager i Nørrebro Bycenter og Hvidovre C

”Da jeg ønskede et jobskifte, søgte jeg en virksomhed der havde langsigtede strategier samt en virksomhed med både vilje, mod og kapitalstyrke til at fastholde disse ting. Alt dette fandt jeg i Danske Shoppingcentre, men jeg fik så meget mere end det - Nemlig en ung, flad organisation med en fænomenal holdånd, et samlet hold der går målrettet efter det store fælles mål. Alle arbejder efter samme mål, men mere specielt – alle tror på dem.  

Med en hverdag som er så alsidig og med mange forskellige aspekter, hvor indlæringskurven aldrig stopper, får man hurtigt udviklet forskellige kompetencer. Det er fuldstændig som at drive egen virksomhed, blot med stor faglig støtte fra kollegerne på Service Office, der er eksperter i forskellige elementer indenfor drift, marketing og udlejning m.m. Jeg vil glæde mig til at byde dig velkommen til DSC-familien”.

”Da jeg ønskede et jobskifte, søgte jeg en virksomhed der havde langsigtede strategier samt en virksomhed med både vilje, mod og kapitalstyrke til at fastholde disse ting. Alt dette fandt jeg i Danske Shoppingcentre, men jeg fik så meget mere end det - Nemlig en ung, flad organisation med en fænomenal holdånd, et samlet hold der går målrettet efter det store fælles mål. Alle arbejder efter samme mål, men mere specielt – alle tror på dem.  

Med en hverdag som er så alsidig og med mange forskellige aspekter, hvor indlæringskurven aldrig stopper, får man hurtigt udviklet forskellige kompetencer. Det er fuldstændig som at drive egen virksomhed, blot med stor faglig støtte fra kollegerne på Service Office, der er eksperter i forskellige elementer indenfor drift, marketing og udlejning m.m. Jeg vil glæde mig til at byde dig velkommen til DSC-familien”.

Mød Christina
- Center Manager i SlotsArkaderne

”I mit spændende job som Center Manager, har jeg ansvaret for at udvikle shoppingcentrets attraktivitet og lønsomhed, så vi skaber de bedste rammer og oplevelser for vores lejere og kunder. Dette gør jeg sammen med et team af fantastiske kolleger, hvor vi er gode til at udnytte de stærke og forskellige kompetencer der er i teamet.  

Jeg kan godt lide mit job fordi, der er en meget varierende arbejdsdag og en arbejdsplads, der hele tiden er under forandring. Fokus på udvikling, gør at man ofte bliver udfordret på sin faglige viden og kompetencer, hvilket er med til at styrke den personlige udvikling. I DSC har vi en klar forankret strategi som gør ,at vi alle trækker i samme retning og taler samme sprog - dette synes jeg er med til at skabe den stærke fælleskultur, som vi har internt i DSC”.

”I mit spændende job som Center Manager, har jeg ansvaret for at udvikle shoppingcentrets attraktivitet og lønsomhed, så vi skaber de bedste rammer og oplevelser for vores lejere og kunder. Dette gør jeg sammen med et team af fantastiske kolleger, hvor vi er gode til at udnytte de stærke og forskellige kompetencer der er i teamet.  

Jeg kan godt lide mit job fordi, der er en meget varierende arbejdsdag og en arbejdsplads, der hele tiden er under forandring. Fokus på udvikling, gør at man ofte bliver udfordret på sin faglige viden og kompetencer, hvilket er med til at styrke den personlige udvikling. I DSC har vi en klar forankret strategi som gør ,at vi alle trækker i samme retning og taler samme sprog - dette synes jeg er med til at skabe den stærke fælleskultur, som vi har internt i DSC”.