Kolding Storcenter

Fejrer 25 års jubilæum

Kolding Storcenter besøges årligt af 5 millioner kunder og råder i dag over 60.000 kvadratmeter shopping under tag.

Som storcenter er det vigtigt hele tiden at have fingeren på pulsen for bedst muligt at imødekomme kundernes efterspørgsel og tendenser i samfundet.

Af samme grund er der nu fra Kolding Storcenter taget de indledende tiltag til at undersøge muligheden for en eventuel udvidelse af Kolding Storcenter med yderligere 12.000 kvadratmeter.

Dette skal ses i lyset af den nye planlov med effekt fra midten af 2017, som betyder, at de enkelte kommuner i større omfang end tidligere har mulighed for at planlægge udviklingen af butiksområder. Det giver Kolding Kommune anledning til at udarbejde et tillæg til kommunalplanen – og dét, der giver os anledning til at forespørge til muligheden for en udvidelse af centret

Kolding Storcenter er ejet af Danske Shoppingcentre, hvor Danica Ejendomme og ATP har en ligelig ejerandel. Danske Shoppingcentre ejer i alt 16 butikscentre rundt omkring i landet. Og det er her, man skal tage beslutningen om, hvorvidt man vil udvide, hvis det bliver aktuelt, fortæller Eva Handest, der er ejendomschef i Danica Ejendomme med ansvar for storcentrene.

Rettidig omhu
Processen omkring en eventuel udvidelse af Kolding Storcenter kan være en langstrakt affære. Der er langt stykke vej fra de indledende tanker om udvidelse, til den første spade stikkes i jorden, så det handler om at udstikke følere i god tid.

- Der vil gå flere år. Vi har slet ikke lagt en tidsplan, fordi det er så løst. Men erfaringen er, at der nemt kan gå fem år. Så vi er et godt stykke ude i fremtiden, hvis det bliver aktuelt, siger Eva Handest.

- Det er vigtigt at understrege, at vi er i den helt spæde begyndelse. Vi har slet ikke konkrete planer. Det er kun en føler. Vi har jo mange følere ude omkring i landet, og det er først, når vi har lavet en egentlig businesscase, at det er noget, som man vil tage stilling til højere oppe i vores system. Men der er vi slet ikke endnu, uddyber Eva Handest.

Er det praktisk muligt at udvide Kolding Storcenter?
Siden indvielsen af Kolding Storcenter i 1993 er centret udvidet med 20.000 kvadratmeter i 1999 til de nuværende 60.000 kvadratmeter. Hvordan Kolding Storcenter kan udvides, hvis det kommer dertil, er endnu uvist. En mulighed er at udvide ved inddragelse af dele af det nuværende parkeringsareal. Selvom der kan være rift om parkeringspladserne, så kan storcentret, ifølge ejendomschefen, godt udvides.

- Det kan godt lade sig gøre ved at bygge på siderne af centret. Det vil selvfølgelig fjerne nogle parkeringspladser, men de kunne måske placeres på taget. Der er mange muligheder. Men igen, vi har slet ikke nogen tegninger, siger Eva Handest, der heller ikke har en tidsplanen i skrivebordsskuffen.