Privatlivspolitik
Senest opdateret: 1. januar 2022

Indledning

Denne privatlivspolitik gælder for hele Danske Shoppingcentre P/S og Frederiksberg Centret I/S (herefter samlet benævnt Danske Shoppingcentre). Danske Shoppingcentre P/S skal derfor i denne sammenhæng forstås som Danske Shoppingcentre og alle vores shoppingcentre i porteføljen herunder tillige Frederiksberg Centret. Danske Shoppingcentre P/S er dataansvarlig for alle centre, hvorefter de enkelte centre ikke er selvstændigt dataansvarlige. Se en liste over hvilke shoppingcentre der hører under Danske Shoppingcentre P/S her.

Danske Shoppingcentre behandler en række personoplysninger om sine medlemmer. Danske Shoppingcentre tager beskyttelsen af disse personoplysninger alvorligt. Det er en tillidssag at dele personoplysninger med en virksomhed, og Danske Shoppingcentre tror på, at denne privatlivspolitik vil skabe tillid til, at Danske Shoppingcentre behandler personoplysningerne ansvarligt.

Danske Shoppingcentres til enhver tid gældende privatlivspolitik vil altid være offentligt tilgængelig på danskeshoppingcentre.dk, men også på de individuelle shoppingcentres websites.

Dataansvarlig

Henvendelser vedrørende Danske Shoppingcentres behandling af personoplysninger kan rettes til:

Danske Shoppingcentre P/S
CVR-nummer: 37070726

Adresse:
Cityringen 24
2630 Taastrup
Danmark
E-mail: gdpr@danskeshoppingcentre.dk

Hvilke personoplysninger behandler Danske Shoppingcentre, formålet med behandlingen, retsgrundlaget og opbevaringsperioden:

1. Medlemmer af fordelskonceptet – Nørrebro Bycenter PLUS+

1.1 Ved indmeldelsen

1.1.1 Hvilke personoplysninger

Danske Shoppingcentre behandler en række almindelige personoplysninger, når en person bliver medlem af Danske Shoppingcentres fordelskoncept PLUS+ (profiloplysninger):
Profiloplysninger kan eksempelvis udgøre, men ikke begrænset til, følgende; Navn, adresse, fødselsdato, køn, civilstand, mobilnummer, e-mailadresse, tilhørscenter, antal personer i husstanden, børns alder og bil/nummerplade, oprettet af medlemmet selv.

Dertil tildeler Danske Shoppingcentre alle medlemmer et medlemsnummer, registrerer tilmeldingsdato til pointordningen samt indsamler markedsføringssamtykker pr. e-mail, mobil og sociale medier (Eks. Facebook og Instagram).

1.1.2 Formål

Behandlingen sker med det formål at etablere og vedligeholde et ajourført fordelskoncept/program og sikre målrettet og personaliseret indhold til kunderne.

Som led i medlemsprogrammet behandles personoplysningerne tillige med det formål at kunne segmentere medlemmer og målrette tilbud og markedsføring. Oplysningerne bruges desuden til at give medlemmerne mulighed for at deltage i konkurrencer og relevante events i centret.

En oplyst e-mailadresse bruges til at sende aktiveringslink, log-in koder, servicemeddelelser samt spørgeundersøgelser og til at fremsende markedsføring fra Danske Shoppingcentre om produkter og services fra Danske Shoppingcentre.

1.1.3 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold) og 6, stk. 1 litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføringen og deltagelse i konkurrencer. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, men vi forbeholder os retten til at beholde data til statistisk brug, hvor persondata er anonymiseret, så det ikke længere kan henføres til dig.1.1.4 OpbevaringsperiodenDanske Shoppingcentre opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem Danske Shoppingcentre og medlemmet er afsluttet. Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter medlemskabets ophør. Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår.

1.2. Under medlemskabet

1.2.1 Hvilke personoplysninger

Danske Shoppingcentre behandler medlemmets profiloplysninger, se ovenfor i punkt 1.1.1, medlemmets henvendelseshistorik og bevægelserne på pointkontoen (antal point).

Når medlemmet bruger sin app, klikker på links i e-mails eller besøger ”Mit PLUS+” på Danske Shoppingcentres websites, mens medlemmet er logget ind, behandler Danske Shoppingcentre tillige oplysninger om medlemmets optjening og brug af points hos Danske Shoppingcentre og de samarbejdspartnere/lejere, som er tilknyttet Danske Shoppingcentres fordelskoncept/program. Dette gælder, hvad enten medlemmets optjening og brug af points sker i de fysiske centre, eller via aktiviteter/deltagelse online/digitalt.

Danske Shoppingcentre behandler desuden oplysninger om, hvor, hvornår og hvordan app’en er brugt, samt hvornår e-mails er åbnet, og hvad medlemmet har klikket på.

Medlemmet kan til- eller fravælge muligheden for at anvende visse funktioner i Danske Shoppingcentres app gennem indstillingerne i sin telefon og på web under ”Mit PLUS+”, og Danske Shoppingcentre behandler i så fald de personoplysninger, der knytter sig hertil, se nærmere herom i punkt 1.1.1.

Endelig behandler Danske Shoppingcentre, i det omfang det er muligt, oplysninger om medlemmets modtagelse og åbning af Danske Shoppingcentres e-mails og om medlemmets brug af Danske Shoppingcentres digitale platforme, f.eks. brug af Danske shoppingcentres hjemmesider, brug af Danske Shoppingcentres apps, og sociale medier (Facebook og Instagram). Læs mere herom i afsnit 3. Medlemmer på Danske Shoppingcentres websites, apps og e-mails (databaser)

1.2.2 Formål

Oplysningerne om medlemmets registrerede optjening og brug af points, bruges sammen med medlemmets profiloplysninger til at opgøre medlemmets pointsaldo, samt øvrige opnåede medlemsfordele.Når medlemmet logger ind som medlem på noerrebrobycenter.dk eller Nørrebro Bycenters app, bruges medlemmets profiloplysninger sammen med oplysningerne om medlemmets enkelte optjening og brug af points og om medlemmets digitale adfærd til at placere medlemmet i en gruppe med en given interesse-/indkøbsprofil med henblik på at give medlemmet adgang til relevante nyheder, services og generelle tilbud fra samarbejdspartnere. Formålet er desuden at sikre korrekt segmentering af medlemmet med henblik på at give medlemmet adgang til personlige rabatter, udvalgt specielt til det pågældende medlem og baseret på produkter og services, som medlemmet interesserer sig for, eller som kan være særligt relevant for medlemmet.Danske Shoppingcentre bruger desuden oplysningerne om medlemmets behandling af tilsendte e-mails fra Nørrebro Bycenter og om medlemmets digitale adfærd til at opnå generel statistisk viden om medlemmernes åbningsrater på tilsendte e-mails og brug af de digitale platforme.Danske Shoppingcentre bruger endelig oplysningerne om medlemmernes interesser og digitale adfærd til at vedligeholde og udvikle Danske Shoppingcentres centre, tilbud, digitale platforme og services.

1.2.3 Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1, litra b (kontraktforhold) og 6, stk. 1 litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføringen og deltagelse i konkurrencer. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.Retsgrundlaget for behandlingen til statistiske formål er EU Databeskyttelsesforordningens art 6, stk.1, litra f (interesseafvejning) og Danske Shoppingcentres legitime interesse i at optimere sine fysiske centre, sit shop & brand mix, sine tilbud og digitale platforme og services.

1.2.4 Opbevaringsperioden

Danske Shoppingcentre opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem Danske Shoppingcentre og medlemmet er afsluttet. Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter medlemskabets ophør. Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår.

2. Medlemmers besøg i Danske Shoppingcentres fysiske centre

2.1 Hvilke personoplysninger

Danske Shoppingcentre behandler en kundes kontaktoplysninger i forbindelse med pointoptjening og brug af points i de fysiske centre. Hvis kunden interagerer med Nørrebro Bycenters app, vil kunden få registreret et besøg i det pågældende center. Kundens nummerplade registreres i forbindelse med indkørsel i p-kælder. Hvis kunden har givet samtykke, kan vi registrere indkørslen som et fysisk check-ind i centret eller minde kunden om at checke ind via en push notifikation i appen.

2.2 Formålet

Behandlingen af en kundens kontaktoplysninger sker med det formål at registrere kundens indgang i centrene, og øvrig optjening og brug af points i de fysiske centre.

2.3 Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1, litra b (kontraktforhold).

2.4 Opbevaringsperioden

Personlige oplysninger om en kunde i Danske Shoppingcentres fysiske centre opbevares, så længe kunden ønsker at være medlem af fordelskonceptet. Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår.

3. Medlemmer på Danske Shoppingcentres websites, apps og e-mails (databaser)

3.1 Hvilke personoplysninger

Danske Shoppingcentre behandler onlinekunders kontaktoplysninger, optjeningshistorik, kommentarer til Danske Shoppingcentre direkte og online portaler uden for Danske Shoppingcentre om deres optjeningsoplevelser hos Danske Shoppingcentre og fordelskonceptoplysninger i forbindelse med online pointoptjening.

Danske Shoppingcentre behandler endelig, i det omfang det er muligt, onlinekunders åbningsadfærd ved tilsendte e-mails fra Danske Shoppingcentre og deres centre og øvrige digitale adfærd hos Danske Shoppingcentre.

3.2 Formål

Behandlingen sker med det formål at bekræfte optjening/brug af points, oplyse om medlemsfordele og hvordan points kan bruges.

Behandlingen sker desuden med henblik på at give onlinekunder relevante tilbud via e-mails eller digitalt baseret på produkter og services, som onlinekunden har vist interesse for.

Danske Shoppingcentre bruger desuden oplysningerne om den enkelte onlinekundes behandling af tilsendte e-mails fra Danske Shoppingcentre og onlinekunders øvrige digitale adfærd hos Danske Shoppingcentre til at opnå generel statistisk viden om onlinekunders åbningsrater på tilsendte e-mails og brug af de digitale platforme.

Danske Shoppingcentre bruger endelig oplysningerne om den enkelte onlinekundes optjening/brug af points til at opnå generel statistisk viden om onlinekundernes adfærd med det formål at udvikle og forbedre Danske Shoppingcentres centre, shop & brand mix og tilbud.

3.3 Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1, litra b (kontraktforhold) og 6, stk. 1 litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring.

Retsgrundlaget for behandlingen til statistiske formål er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1, litra f (interesseafvejning) Danske Shoppingcentres legitime interesse i at optimere sine fysiske centre, sit shop & brand mix, sine tilbud og digitale platforme og services.

3.4 Opbevaringsperioden

Danske Shoppingcentre opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem Danske Shoppingcentre og medlemmet er afsluttet. Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter medlemskabets ophør. Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår.

Personoplysninger indsamlet på baggrund af cookies slettes i henhold til Danske Shoppingcentres cookiepolitik. Se cookiepolitik her.

4. Danske Shoppingcentres apps

4.1 Hvilke personoplysninger

Som det fremgår af punkt 3. "Medlemmer på Danske Shoppingcentres websites, apps og e-mails (databaser)", behandler Danske Shoppingcentre en række personoplysninger om medlemmerne, når de er logget ind hos Danske Shoppingcentre, bl.a. i apps og på ”Mit PLUS+”på deres websites.

Når et medlem bruger Danske Shoppingcentres apps, behandler Danske Shoppingcentre desuden følgende personoplysninger, forudsat at personen har samtykket hertil ved at indstille sin mobile enhed (dvs. smartphone eller tablet – herefter for forståelsens skyld kaldet ”telefon”), som angivet nedenfor:

  • Hvis medlemmet gennem indstillingerne i sin telefon har tilladt, at Danske Shoppingcentres app sender meddelelser til telefonen
  • Hvis medlemmet gennem indstillingerne i sin telefon har tilladt, at Danske Shoppingcentres app har adgang til telefonens lokalitet, registreres denne
  • Hvis medlemmet gennem indstillingerne i sin telefon har tilladt, at Danske Shoppingcentres app må bruge telefonens kamera, registreres dette

4.2 Formålet

Behandlingen af oplysningen om adgangen til at sende meddelelser til telefonen sker med det formål at kunne sende meddelelser til medlemmets telefon om relevante tilbud fra Danske Shoppingcentre, herunder fra vores centre.

Behandlingen af oplysningen om telefonens lokalitet sker sammen med oplysningen om adgangen til at sende meddelelser til telefonen med det formål at kunne sende meddelelser til medlemmets telefon om relevante tilbud fra Danske Shoppingcentre i telefonens nærhed, samt for at indsamle oplysninger om, hvor i centret medlemmet har bevæget sig. Disse oplysninger kan bruges i forbindelse med pointoptjening i fordelskonceptet samt for at lave målrettet markedsføring til medlemmerne.

Behandlingen af oplysningen om adgangen til telefonens kamera sker sammen med oplysningen om telefonens lokalitet med det formål at sikre, at medlemmet kan bruge appfunktionen Scan QR kode i det aktuelle center, når medlemmet f.eks. ønsker at optjene points ved ankomst til centre.

4.3 Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1, litra b (kontraktforhold) og 6, stk. 1 litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring, deltagelse i konkurrencer samt behandling af lokationsoplysninger (som beskrevet ovenfor i afsnit 4.1), hvis der gives samtykke til behandling af disse. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

4.4 Opbevaringsperioden

Danske Shoppingcentre opbevarer oplysningerne, så længe Danske Shoppingcentres app er installeret på medlemmets telefon.

5. Personer, der tilmelder sig SMS- markedsføring

5.1 Hvilke personoplysninger

Danske Shoppingcentre behandler kontaktoplysninger (navn og telefonnummer) på personer, der tilmelder sig SMS-markedsføring centralt fra Danske Shoppingcentre (eller lokalt fra det enkelte center).

5.2 Formålet

Behandlingen sker med det formål, at Danske Shoppingcentre kan sende SMS-markedsføring inden for det valgte emne til de personer, der har tilmeldt sig.

5.3 Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1 litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføringen og deltagelse i konkurrencer. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

5.4 Opbevaringsperioden

Kontaktoplysninger afgivet med henblik på modtagelse af SMS-markedsføring bliver slettet senest 3 år efter, at samtykket til at modtage SMS-markedsføring er trukket tilbage.

6. Deltagelse i konkurrencer

6.1 Hvilke personoplysninger

Danske Shoppingcentre behandler konkurrencedeltageres kontaktoplysninger i forbindelse med konkurrencedeltagelse.

6.2 Formålet

Behandlingen sker med det formål at kunne kontakte vinderen af konkurrence. I visse tilfælde sker behandlingen også for at kunne sende markedsføring til konkurrencedeltageren.

6.3 Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1, litra b (kontraktforhold) og 6, stk. 1 litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføringen og deltagelse i konkurrencer. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

6.4 Opbevaringsperioden

Kontaktoplysninger angivet af konkurrencedeltagere, der ikke har vundet, bliver slettet, når konkurrencen er afsluttet og vinderen har modtaget sin præmie. Vindernes kontaktoplysninger opbevares i 3 år, regnet fra præmiens modtagelse.

Bogføringspligtige oplysninger i relation til vinderens præmieudlodning opbevares dog 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor præmien udloddes. Kontaktoplysninger afgivet med henblik på markedsføring bliver slettet senest 3 år efter, at samtykket til at modtage markedsføring er trukket tilbage.

7. Den registreredes rettigheder efter EU Databeskyttelsesforordningens afdeling 3

Danske Shoppingcentre behandler personoplysninger til de formål, der er beskrevet i de enkelte punkter ovenfor. Den registrerede har i forhold til hver af disse behandlinger ret til:
  • At anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger Danske Shoppingcentre behandler om den registrerede
  • At modtage oplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
  • At anmode om at få personoplysninger, som Danske Shoppingcentre behandler om den registrerede, berigtiget eller slettet
  • At gøre indsigelse mod Danske Shoppingcentres behandling af personoplysninger
  • At klage til Datatilsynet over Danske Shoppingcentres behandling af personoplysninger

Kontakt til Datatilsynet
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller tlf.: 3319 3200

Det er vigtigt at understrege, at det ikke altid er muligt at efterkomme en sletningsbegæring, da Danske Shoppingcentre kan have en legitim interesse i at bevare pågældende personoplysninger eller kan være pålagt at opbevare de pågældende personoplysninger.

Hvor Danske Shoppingcentre har modtaget et samtykke som retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, vil det altid være muligt for den, der har afgivet samtykket, at trække det tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen indtil tidspunktet for tilbagetrækning.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til: gdpr@danskeshoppingcentre.dk

8. Videregivelse af personoplysninger

Danske Shoppingcentre videregiver ikke personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Danske Shoppingcentre har indgået med det enkelte medlem.

Aftalen kan regulere en specifik medlemsfordel, som medlemmet har tilvalgt som en overbygning til Danske Shoppingcentres generelle medlemsvilkår, eller kan være en aftale, som den enkelte kunde har indgået med Danske Shoppingcentre om en specifik ydelse. Videregivelsen vil i sådanne tilfælde fremgå af betingelserne, når medlemmet eller kunden indgår den konkrete aftale.

9. Databehandlere og tredjelandsoverførsler

Danske Shoppingcentre anvender eksterne samarbejdspartnere og leverandører til drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og IT-systemer til håndtering af forretningsdata.

Disse samarbejdspartnere og leverandører kan være databehandlere for Danske Shoppingcentre og behandle personoplysninger under instruks fra Danske Shoppingcentre. Danske Shoppingcentre har i relevant omfang indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

Danske Shoppingcentre kontrollerer kontinuerligt databehandlerne for at sikre, at de lever op til deres forpligtelse af databehandleraftalen.

Danske Shoppingcentre overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt at overføre oplysninger til tredjelande, sker det ved anvendelse af et relevant overførselsgrundlag; i de fleste tilfælde Europa Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

10. Andre særlige forhold

10.1 Børn og unge

Danske Shoppingcentre behandler personoplysninger om børn og unge i alderen 15-17 år, som medlemmer hos Danske Shoppingcentre. Databehandlingen gælder også for disses personoplysninger. På Danske Shoppingcentres digitale platforme er det muligt at optjene og bruge point, fra man er fyldt 15 år.

10.2 Cookies

Danske Shoppingcentre behandler kunders personoplysninger på de digitale platforme ved hjælp af cookies, til nødvendige, statistiske, funktionelle og markedsføringsmæssige formål, herunder for at kunne optimere brugeroplevelsen på Danske Shoppingcentres digitale platforme.

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender, formålet med indsamlingen og hvordan du kan slette eller afvise dem i vores cookiepolitik her.