Grønne Danske Shoppingcentre

Danske Shoppingcentre har fokus på bæredygtighed og miljørigtige løsninger i vores 17 centre. Vi har en målsætning om at være Co2 neutrale i 2026.

I porteføljestrategien hos Danske Shoppingcentre er miljøhensynet højt prioriteret. Selv om vi allerede nu kan se gode resultater af implementerede energiløsninger på vores fællesområder, arbejder vi løbende på at optimere hver eneste center med store og små tiltag, til gavn for miljøet og bæredygtighed.

Fra 2015 er der udført energioptimeringsprojekter, som har medført en reduktion af årligt energiforbrug på i alt 24 millioner kWh - svarende til 4.800 tons årligt reduceret CO2 med en gennemsnitlig nuværende emissionsfaktor på 200 g/kWh. Dette svarer til det årlige elforbrug i omkring 6.000 husstande.

Energitiltag skaber resultater!


Siden 2015 har vi på fællesarealerne reduceret energiniveauet med 30%

Vi har en målsætning om at være Co2 neutrale i 2026


Energiledelse frem mod 2024

• Optimering af køle- og varmeanlæg via CTS

• Minimering af tomgangsforbrug i elevatorer og rulletrapper

• Udskiftning til tidsstyret LED belysning


Større Energiprojekter frem mod 2024

• DSC investerer i nye ventilations- og køleanlæg i udvalgte centre

• I dag er der monteret solceller på ni af centrene. Der arbejdes yderligere på optimering af solcellestrøm i fællesarealerne

Belønnet for bæredygtighed


Bæredygtighedspris: Danmarks mest veldrevne ejendom 2018


FRB.C fik i 2018 bæredygtighedsprisen ’Danmarks mest veldrevne ejendom 2018'. FRB.C vandt prisen, fordi bygningen sparer energi med smart og effektiv renovering, som kommer til at minimere ejendommens miljømæssige fodaftryk.

Vil du vide mere, så kontakt os her:

Læs mere
Grønne Danske Shoppingcentre

Danske Shoppingcentre har fokus på bæredygtighed og miljørigtige løsninger i vores 17 centre. Vi har en målsætning om at være Co2 neutrale i 2026.

I porteføljestrategien hos Danske Shoppingcentre er miljøhensynet højt prioriteret. Selv om vi allerede nu kan se gode resultater af implementerede energiløsninger på vores fællesområder, arbejder vi løbende på at optimere hver eneste center med store og små tiltag, til gavn for miljøet og bæredygtighed.

Fra 2015 er der udført energioptimeringsprojekter, som har medført en reduktion af årligt energiforbrug på i alt 24 millioner kWh - svarende til 4.800 tons årligt reduceret CO2 med en gennemsnitlig nuværende emissionsfaktor på 200 g/kWh. Dette svarer til det årlige elforbrug i omkring 6.000 husstande.

Energitiltag skaber resultater!


Siden 2015 har vi på fællesarealerne reduceret energiniveauet med 30%

Vi har en målsætning om at være Co2 neutrale i 2026


 

Energiledelse frem mod 2024

• Optimering af køle- og varmeanlæg via CTS

• Minimering af tomgangsforbrug i elevatorer og rulletrapper

• Udskiftning til tidsstyret LED belysning

Større Energiprojekter frem mod 2024

• DSC investerer i nye ventilations- og køleanlæg i udvalgte centre

• I dag er der monteret solceller på ni af centrene. Der arbejdes yderligere på optimering af solcellestrøm i fællesarealerne


Belønnet for bæredygtighed


Bæredygtighedspris: Danmarks mest veldrevne ejendom 2018


FRB.C fik i 2018 bæredygtighedsprisen ’Danmarks mest veldrevne ejendom 2018'. FRB.C vandt prisen, fordi bygningen sparer energi med smart og effektiv renovering, som kommer til at minimere ejendommens miljømæssige fodaftryk.

Vil du vide mere, så kontakt os her:

Læs mere